Erectieproblemen Libido verhogen Orgasme uitstellen Penis vergroten

Disclaimer

De producten die op Penisparadijs.nl worden getoond worden met zorg uitgekozen. De beschrijving die bij de producten wordt vermeld komt van de websites waarnaar wordt gelinkt. Wij hebben de producten niet getest. We kunnen dan ook geen oordeel geven over de kwaliteit van de producten.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van producten die op Penisparadijs.nl worden vermeld, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Penisparadijs.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Penisparadijs.nl verkregen is. Penisparadijs.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op de website penisparadijs.nl, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.
Met het oog hierop wordt de bezoeker van Penisparadijs.nl altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Penisparadijs.nl verkregen informatie.

De informatie op Penisparadijs.nl wordt regelmatig aangevuld respectievelijk gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.


Disclaimer - Adverteren - Contact
© 2011 Penisparadijs.nl